Saturday, 15 November 2008

ichigatsu no juuichinichi ni nihon e ikimasu!

konnichiwa!

suiyoubi ni oniichan ga koukuuken wo kaimashita! ichigatsu no juuichinichi ni nihon e ikimasu! tanoshimi ni matteimasu!


raishuu hoteru no ruumu wo yoyaku shimasu! nihon ni iku to marie-san ni au no koto ga dekimasu kara totemo ureshii desu!

Marie-san please correct it^^ i know theres some thing wrong but don't know how to say it any better.

getsuyoubi ni nihongo no ressun ga arimasu kara ima benkyou shiteimasu..Jaa mata!

3 comments:

Anonymous said...

raishuu hoteru no ruumu wo yoyaku shimasu! nihon ni iku to marie-san ni au no koto ga dekimasu kara totemo ureshii desu!

raisyuu hoteru no heya wo yoyaku simasu. nihon ni ikuto marie-san ni
au kotoga dekiru kara totemo ureshii desu.

Ima-chan said...

Is this you mari-san? anyways, arigatou ^^ im glad someone can fix my mistakes for me so i can learn.. its nice to see what exactly was right and what was wrong..

Ima-chan said...

should the word before kara always be in -ru form? not -masu?